SZKOŁY JOGI

Zawarte w jogasutrach idee i wskazania realizowano przez wieki na różne sposoby i tak wykształciło się wewnątrz jogi kilka szkół. Niektóre z nich to:

  •  hatha joga - w której punktem wyjścia do rozwoju duchowego jest praca z ciałem i oddechem;
  •  bhakti joga - ścieżka oparta na bezinteresownej miłości i oddaniu się Bogu;
  •  karma joga - ścieżka oparta na bezinteresownej pracy i wypełnianiu swoich obowiązków;
  •  dźnana joga - ścieżka poznania poprzez rozważanie i studiowanie świętych ksiąg;
  •  radża joga - joga królewska, zjednoczenie z Najwyższym na drodze medytacji.

Innym podziałem na rodzaje jogi wynika z linii przekazu i jest związany z nauczycielami lub mistrzami. Na przykład mówi się, że jest joga Iyengara, joga Pathabi Joisa oraz joga Desikachara. Różnią się one znacząco w metodologii uczenia i praktykowania. Jednak ci trzej nauczyciele są uczniami jednego: Krisnamachari. Mimo różnic jednak jest to jedna joga. Należy widzieć cel jogi iwtedy różnice stają się mniej istotne. Tak jak przy wchodzeniu na szczyt góry - wchodząc różnymi ścieżkami w końcu dotrzemy na ten sam szczyt.

"Szczęśliwy jest człowiek, który umie odróżnić rzeczywiste od nierzeczywistego, wieczne od przemijającego i dobre od złego, choć przyjemnego, dzięki własnej mądrości i wnikliwości. Podwójnie błogosławiony jest ten, kto zna miłość prawdziwą i potrafi kochać wszystkie stworzenia boskie. Ten, kto pracuje bezinteresownie dla dobra innych z miłością w sercu, jest błogosławiony potrójnie. Człowiek, który w swej doczesnej powłoce łączy wiedzę, miłość i bezinteresowną służbę jest święty i staje się celem pielgrzymek. Kto spojrzy na tego człowieka, doznaje oczyszczenia i uspokojenia."

Last modified: Thursday, 8 February 2024, 9:24 AM